Struktura akcjonariatu GKS Gieksa katowice s.a.

(stan na dzien 16.12.2018)
Akcjonariusz Numer ID Ilość akcji Procent
Miasto Katowice 276255387 32 700 000
75,83%
Trust Trading sp. z o. o. 278053268 5 775 878
13,39%
Pozostali (mniej niż 5% głosów na WZA) 4 647 857
10,78%