Dział organizacji

Kierownik Działu Organizacji - Grzegorz Górski
Specjalista ds. organizacji - Łukasz Mirowski
Pełnomocnik Zarządu ds. orgranizacji i bezpieczeństwa - Jerzy Lula
Kierownik ds. bezpieczeństwa - Paweł Przewdziecki